Koscioly Drewniane – Schrotholzkirchen

Kościół

Miejscowość

Zacharzowice – kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca

Kościół podlegający parafii w Sierotach. Obecny kościół wzniesiony ok. 1580 r., na miejscu świątyni wzmiankowanej w 1447 r. Na przełomie XVI i XVII w. kościół w ręku protestantów. Restaurowany wielokrotnie w 1793 r., 1804 r., w latach 1824 – 27, w 1843 r. przez majstra Józefowskiego z Lublińca, w latach 1896 – 96, w 1909 r. i 1936 r. Jest to świątynia orientowana, konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej. Prezbiterium wydłużone, zamknięte trójbocznie, przy nim zakrystia od pn. Nawa na planie kwadratu. Wieża czołowa o ścianach pochyłych z dachem namiotowym.  Dach świątyni gontowy dwuspadowy, dach z prezbiterium przechodzący na zakrystię, wieży namiotowy. Do zakrystii odrzwia prostokątne, fazowane w nich drzwi z okuciami z k. XVI w. . Wokół kościoła wydatne zadaszenie w formie sobót, ściany pokryte gontem. Chór muzyczny z prostokątnym występem na osi, wsparty na dwóch ozdobnych słupach, parapet z balustradą wycinane z desek. Wewnątrz polichromia F. Jagiela na miejscu dawnej z 1580 r. Ołtarz boczny – lewy, późnobarokowy – pochodzący z kościoła klasztornego, pocysterskiego w Jemielnicy. Dwie ławki kolatorskie z XVIII/XIX w. Tryptyk późnogotycki z ok. 1510 r. z rzeźbą św. Anny Samotrzeć w części środkowej, na awersach malowidła: śś. Maria Magdalena, Jadwiga, na rewersach: Wawrzyniec, Szczepan, w predelli scena Zwiastowania. Niestety w 1997 r. skradziono cenną figurę Świętej Anny Samotrzeciej i skrzydła tryptyku z wizerunkami świętej Barbary i Marii Magdaleny, to co widzimy dziś to jedynie niezbyt udane kopie. Rzeźby: krucyfiks o tradycjach gotyckich z XVI/XVII w., Chrystus Zmartwychwstały – barokowa, być może z k. XVIII w. Szafa w zakrystii z XVII/XVIII w. z esownicowymi zawiasami. Również barokowa jest ambona z 1687  r. Natomiast ołtarz główny wzniesiono w 1897 r. Na stropie polichromia patronowa z XVIII wieku z elementami figuralnymi, warto też zobaczyć oryginalne szesnastowieczne okucia drzwi. Najnowsze badania: Świątynia została zbudowana w 1569 r. Kościół ulokowany na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

Dodaj komentarz