Koscioly Drewniane – Schrotholzkirchen

Posts Tagged "śląskie"

Check out all of the posts tagged with "śląskie".

Pietrowice Wielkie – kościół odpustowy p.w. św. Krzyża

Kościół zbudowany wg tradycji w 1667 r., na miejscu starszej kaplicy, odnowiony lub przebudowany w 1743 r. za sprawą proboszcza Józefa Ernesta Kuklinsky. Z tym miejscem związana jest legenda. Historia datuje się na czasy gdy […]

kwi, 19

Pielgrzymowice – kościół p.w. św. Katarzyny

Pierwsze potwierdzone informacje na temat istnienia parafii pochodzą z roku 1335 (liber beneficiorum) oraz 1447 (spis świętopietrza).  W drugiej połowie XVI stulecia miejscowy kościół przejęli protestanci i go użytkowali do roku 1655. Obecna budowla wzniesiona […]

kwi, 19

Miedźna – kościół p.w. św. Klemensa Papieża

Kościół zbudowano prawdopodobnie w XVII w., na miejscu wzmiankowanego w 1326 r. Świątynia powiększona w XVIII w. poprzez wydłużenie nawy. Jest to największy drewniany kościół na ziemi pszczyńskiej. Kościół orientowany, konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji […]

kwi, 19

Łaziska Rybnickie – kościół p.w. Wszystkich Świętych

Kościół zbudowany zapewne w II pol. XV w.(dawniej datowany na 1579 r.), odnawiany w 1736 r. i w XIX w. Jest to świątynia zbudowana w konstrukcji zrębowej, wieża konstrukcji słupowej. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim […]

kwi, 19

Koszęcin – kościół odpustowy p.w. Świętej Trójcy

Kościół zbudowany w 1724 r. na miejscu poprzedniego z XVI w. Usytuowany na południe od osady z tym jest związana legenda: Ks. Jeziorski, proboszcz Sadowa tak opisuje w 1721 r. historię kościoła na podstawie starych […]

kwi, 19

Grzawa – kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

Kościół w Grzawie wybudowano w XVI w. W latach 1580 – 1620 w posiadaniu protestantów, prawdopodobnie w 1690 r. świątynię przebudowano. Świątynia ta jest jednym z najcenniejszych obiektów kościelnej architektury drewnianej na Śląsku. Proporcjonalność bryły […]

kwi, 19

Gliwice – kościół p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej

Świątynia wzniesiona w 1493 r. w Zębowicach k. Olesna. Przed I wojną światową w Zębowicach, jak zresztą w przypadku większości drewnianych kościołów na Górnym Śląsku, wybudowano dużo większy, nowy kościół, tym razem murowany z kamienia. […]

kwi, 19

Navigation

Please use the navigation to move within this section.