Koscioly Drewniane – Schrotholzkirchen

Posts Tagged "Gleiwitz"

Check out all of the posts tagged with "Gleiwitz".

Zacharzowice – kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca

Kościół podlegający parafii w Sierotach. Obecny kościół wzniesiony ok. 1580 r., na miejscu świątyni wzmiankowanej w 1447 r. Na przełomie XVI i XVII w. kościół w ręku protestantów. Restaurowany wielokrotnie w 1793 r., 1804 r., […]

kwi, 19

Sieroty – kościół p.w. Wszystkich Świętych

Pierwszy kościół wzmiankowano w 1299 r. Obecna świątynia w najstarszej części pochodzi z ok. 1470 r. Na przełomie XVI i XVII w.  w rękach protestantów. Zniszczony pożarem w 1700 r.  Drewnianą nawę odbudowano w 1707 […]

kwi, 19

Sierakowice – kościół filialny p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Obecny kościół zbudował cieśla Józef Jozek w 1675 r., na miejscu starszej XV-wiecznej świątyni. Kościół odnawiany kilkakrotnie. Świątynia orientowana, konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim od pn. zakrystia z późniejszym […]

kwi, 19

Rudziniec – kościół p.w. św. Michała Archanioła

Pierwszy kościół wzmiankowano w 1447 r., na krótko w pol. XVI w. przejęty przez protestantów. Obecny wzniesiony w 1657 r. (data pod oknem prezbiterium) z fundacji Wacława Pełki, ówczesnego właściciela Rudzińca. Na belce zrębowej za […]

kwi, 19

Poniszowice – kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Częstochowskiej

Kościół parafialny w Poniszowicach wzmiankowano już w 1305 r., kolejny wzniesiono tam w 1404 r., a obecny pochodzi z 1499 r. Kościół rozbudowano w roku 1775 i 1908. Jest to świątynia orientowana, usytuowana na wzgórzu. […]

kwi, 19

Gliwice – kościół p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej

Świątynia wzniesiona w 1493 r. w Zębowicach k. Olesna. Przed I wojną światową w Zębowicach, jak zresztą w przypadku większości drewnianych kościołów na Górnym Śląsku, wybudowano dużo większy, nowy kościół, tym razem murowany z kamienia. […]

kwi, 19

Navigation

Please use the navigation to move within this section.