Koscioly Drewniane – Schrotholzkirchen

Kościół

Miejscowość

Sierakowice – kościół filialny p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Obecny kościół zbudował cieśla Józef Jozek w 1675 r., na miejscu starszej XV-wiecznej świątyni. Kościół odnawiany kilkakrotnie. Świątynia orientowana, konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim od pn. zakrystia z późniejszym ceglanym przedsionkiem. Nawa na rzucie prostokąta z kryptą grobową pod posadzką. Wieża czołowa o ścianach pochyłych, pobita gontem, wieńczona dachem namiotowym. Dach świątyni gontowy, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę, sześcioboczna z baniastą kopułką. Wokół kościoła soboty, ściany świątyni pokryte gontem. Portale zamknięte segmentowo, łukiem w kształcie oślego grzbietu i łukiem półkolistym z hierogramami Chrystusa i Matki Boskiej. Polichromia wnętrza z 1679 r. zamalowana w pol. XIX w. Ołtarz główny barokowy, dwukondygnacjowy o dekoracji chrząstkowo-małżowinowej z obrazem patronki kościoła, w górnej kondygnacji obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Ołtarz boczny – lewy: bez cech stylowych zapewne z poł. XIX w. z rzeźbami śś. Rocha, Katarzyny oraz Zygmunta z XVI w. i obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Ołtarz boczny – prawy: barokowy po 1675 r. o dekoracji chrząstowo-małżowinowej z rzeźbami śś. Jana Chrzciciela, Jana Ewangelisty. Ambona o charakterze barokowym. Chór muzyczny poszerzony zapewne ok. 1827 r., wsparty na sześciu drewnianych kolumnach, z nich dwie pierwotne, kręcone z XVII w. Organy wykonane przez organomistrza Hawla z Pyskowic w 1827 r. Barokowa chrzcielnica z czarą podtrzymywaną przez anioła. Kropielnica kamienna, ludowa o reminiscencjach gotyckich z XVII w. Konfesjonał o cechach ludowych zapewne z poł. XIX w. Ławki barokowo-ludowe z nich jedna datowana na 1814 r. W 2001 r. odkryto we wnętrzu całego kościoła figuralne polichromie z XVII w., zamalowane we wcześniejszym okresie. Przykłady polichromii w prezbiterium: Obmycie nóg Apostołom przez Chrystusa, Chrystus w Emaus, Chrystus Dobry Pasterz, Anioł Stróż, Św. Jan Ewangelista, Św. Krzysztof, Zwiastowanie NMP. Przykłady polichromii w nawie: Zmartwychwstanie Chrystusa, Spotkanie Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami w drodze do Emaus, Niewiasty idące do Grobu Chrystusa, Nawrócenie Szawła pod Damaszkiem, Powołanie celnika Mateusza, Zaślubiny NMP ze św. Józefem. W roku 2002 poddano również gruntownej renowacji ołtarz główny. Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

Dodaj komentarz