https://www.kosciolydrewniane.eu

Kościół

Miejscowość

Rzepcze – kościół filialny p.w. Świętego Jakuba Starszego

Niewielki kościółek drewniany wzniesiony na lekkim podwyższeniu, znajduje się obecnie w centrum wsi Rzepce. Jest to jedyny kościół drewniany w powiecie prudnickim, wykonany w technice zrębowej, ponieważ drugi z istniejących, kościół w Głogówku, jest kościołem cmentarnym, wybudowanym w XVIII w. w technice muru pruskiego. Pierwsze wzmianki o kościele we wsi Rzepcze pochodzą z 1447 r. Stojący obecnie drewniany kościół wybudowano w 1751 r. Od ulicy do świątyni  prowadzą schody. Otoczony cmentarzem.
Kościół reprezentuje najprostszy typ dwuczłonowego kościoła wiejskiego. Jest to budynek jednonawowy, wybudowany w  konstrukcji zrębowej, z zewnątrz współcześnie oszalowany deskami, nałożonymi na belki zrębu. Bezwieżowy, bez zakrystii. Orientowany. Prezbiterium zamknięte trójbocznie.  Szersza od niego nawa na  rzucie kwadratu. Młodsza wiekowo kruchta, umieszczona z boku nawy od strony północnej. Wnętrze nakryte stropem płaskim. Sklepienie bez polichromii, pomalowane w połowie na kolor biały, w pozostałej części pokryte drewnianą boazeria. Tęcza zamknięta łukiem. Chór muzyczny wsparty na czterech słupach, rozbudowany w późniejszym okresie, obity boazerią drewnianą, z wejściem z nawy.  Wejścia do nawy zamknięte półkoliście z mieczowaniem, zamykane drzwiami opierzanymi. Okna zwieńczone łukiem spłaszczonym, dawniej z podziałem na kwatery, obecnie z witrażami. Dach siodłowy, jednokalenicowy, kryty gontem. Pośrodku dachu ośmioboczna wieżyczka barokowa na sygnaturkę, z latarnią i baniastym hełmem pokrytym gontem. Ściany wewnątrz szalowane deskami ułożonymi poziomo pod sklepienie. Ławki dla wiernych wykonane w XX w.
Ołtarz główny, regencyjny z 2 poł. XVIII w. z umieszczonymi centralnie, po obu bokach obrazu,  rzeźbami św. Piotra i Pawła i oraz rzeźbami sześciu aniołów w jego zwieńczeniu. Pośrodku ołtarza obraz z postacią  św. Jakuba. Wydzielone pomieszczenie za ołtarzem, zasłonięte bramkami, służy jako zakrystia. Ambona, sześcioboczna, wczesnobarokowa z XVII w. z polichromowanymi czterema płaskorzeźbami: Chrystusa oraz  świętych: Augustyna, Grzegorza i Hieronima. Loża kolatorska ludowa, wczesnobarokowa z XVII w. W kościele znajduje się obraz Kazanie na górze G. Heussa z XVIII w. oraz obraz Matki Boskiej Bolesnej. Płaskorzeźby, rzeźby i krzyże barokowe.

Dodaj komentarz