Koscioly Drewniane – Schrotholzkirchen

Muzeum Ziemi Górnośląskiej

OSLM powstało w 1983 r. jako muzeum historii kultury i jest jedynym muzeum śląskim w zachodniej części Niemiec. Położone jest w Nadrenii Północnej-Westfalii, w sąsiedztwie aglomeracji miejskiej Zagłębia Ruhry i Nadrenii. Region ten ma wiele związków z Górnym Śląskiem, bowiem od ponad 130 lat był dla wielu Górnoślązaków celem migracji. W swojej działalności OSLM skupia się na regionach Górnego Śląska położonych nad Górną Odrą, na obszarze przemysłowym obejmującym górnictwo oraz przemysł ciężki, jak również na terenach rozciągających się od Sudetów Wschodnich (Wysoki Jesionik) aż po Beskidy. OSLM kolekcjonuje, przechowuje oraz wystawia dobra kultury pochodzące z polskiej i czeskiej części Górnego Śląska. OSLM prowadzi swoją działalność w duchu porozumienia między narodami i przyjaźni polsko-czesko-niemieckiej. Promując kulturę śląską, prezentuje ono szerokiej publiczności nieprzemijające ślady przeszłości i teraźniejszości tego regionu. Duże znaczenie w zjednoczonej Europie ma bliska i oparta na wzajemnym zaufaniu współpraca z polskimi i czeskimi partnerami. OSLM utrzymywane jest ze środków kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, który w 1964 r. przejął patronat nad Górnoślązakami żyjącymi w Niemczech Zachodnich. Od 2000 r. Nadrenia Północna-Westfalia jest oficjalnym partnerem Województwa Śląskiego. W owym roku zostało podpisane Wspólne Oświadczenie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków. OSLM jest partnerem rządu związkowego w dziedzinie kultury. W otwartym w 1998 r. nowym budynku OSLM prezentuje stałą ekspozycję poświęconą kulturze i historii Górnego Śląska. Wystawione są tu m.in. mapy i dokumenty historyczne oraz wyroby artystyczne i rzemieślnicze, cenne fajanse prószkowskie, kunsztowne odlewy żeliwne z Gliwic i tekstylia. Do tego dochodzą tradycyjne tekstylia i stroje z różnych regionów Górnego Śląska. OSLM przygotowało dotąd ponad 200 wystaw czasowych w Niemczech oraz około 50 za granicą poświęconych historii, topografii, kulturze i sztuce. Często też wypożycza swoje eksponaty na ważne wystawy narodowe, np. do Berlina. Ostatnie znaczące wystawy tematyczne Muzeum Ziemi Górnośląskiej to m.in.:  „Opuszczone klasztory! Sekularyzacja klasztorów śląskich w 1810 r.” (2010), „300x Fryderyk. Wielki król Prus i Śląsk” (2012).