Koscioly Drewniane – Schrotholzkirchen

Kościół

Miejscowość

Poniszowice – kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Częstochowskiej

Kościół parafialny w Poniszowicach wzmiankowano już w 1305 r., kolejny wzniesiono tam w 1404 r., a obecny pochodzi z 1499 r. Kościół rozbudowano w roku 1775 i 1908. Jest to świątynia orientowana, usytuowana na wzgórzu. Kościół zbudowano w konstrukcji zrębowej. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim od północy przylega zakrystia z lożą kolatorską na piętrze – fundacji Aleksandra Zawadzkiego w 1852 r. Nawa kwadratowa, przy niej od północy przylega kaplica dawniej „spowiedzi”, przedtem św. Józefa a  obecnie Matki Boskiej Częstochowskiej – ufundowana przez Franciszka Rogojskiego ze wsi Słupsko z ok. 1650 r. Wokół kościoła obiegają zamknięte soboty. Dach gontowy, ze szczytem zachodnim pokrytym łącznie z sobotami. Nad nawą umieszczono ośmioboczną wieżyczkę na sygnaturkę. Wewnątrz kościoła barokowe wyposażenie: na ołtarzu głównym znajdowały się hermy śś. Małgorzaty i Katarzyny, późnogotyckie – obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Ołtarz główny poświęcony jest św. Janowi Czcicielowi. Obecnie znajduje się tam obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w srebrnej sukience, przyniesiony z Częstochowy w 1840 r. jako wotum. Obok ołtarza z lewej strony znajduje się obraz  przedstawiający Narodzenie św. Jana Chrzciciela z 1700 r.,  następnie obraz ukazujący Jezusa nauczającego z ciekawym ujęciem Trójcy Świętej. Na chórze organy z 1851 r. – wykonane przez organomistrza Haasa z Baborowa, wcześniej znajdowały się w kościele w Ujeździe. Na prawej bocznej zewnętrznej ścianie świątyni umieszczono cztery tablice upamiętniające mieszkańców parafii poległych w czasie I i II wojny światowej. Obok kościoła masywna wolnostojąca dzwonnica z 1520 r., konstrukcji słupowej. Wieża posiada nadwieszoną izbicę i ośmioboczny piramidalny hełm. Wewnątrz wieży zabytkowe dzwony. Najstarszy dzwon o imieniu „Słowo Pańskie“ pochodzi z 1536 r. i waży 200 kg. W miejsce dwóch innych dzwonów, zabranych w czasie działań wojennych w 1942 r., parafianie ufundowali trzy nowe dzwony spiżowe: św. Jana Chrzciciela (o wadze 600 kg), Matki Bożej Częstochowskiej (o wadze 400 kg) i św. Józefa  (o wadze 500 kg).
Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

One Comment

  1. Visitatur
    12. października 2015

    Guten Tag, könnten Sie uns bitte Fotos von der Pfarrkirche Ponischowitz für die Veröffentlichung in einer Zeitschrift zusenden.

    Vielen Dank und freundliche Grüße

Dodaj komentarz