Koscioly Drewniane – Schrotholzkirchen

Muzeum Wsi Opolskiej

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu powołano do życia 14 listopada 1961 r. jako  instytucję naukowo-badawczą i oświatową, do zadań której należy w szczególności gromadzenie,

konserwacja, naukowe opracowywanie i udostępnianie zabytków kultury ludowej Śląska Opolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem drewnianego budownictwa ludowego.

Z założenia miało to być muzeum na wolnym powietrzu typu skansenowskiego. W 1966 r. Muzeum uzyskało statut i pełną samodzielność jako jednostka autonomiczna o zasięgu regionalnym. Podporządkowana i finansowana była początkowo przez Wojewódzką Radę Narodową, potem Urząd Wojewódzki, a obecnie Urząd Marszałkowski w Opolu. Muzeum zlokalizowane zostało na obszarze 10 h w dawnej wsi Bierkowice (obecnie Opole), ok. 6 km od centrum Opola w kierunku Wrocławia. Teren kształtem zbliżony do kwadratu, w dużym stopniu wpłynął na opracowany w 1967 r. projekt zagospodarowania przestrzennego muzeum oraz na jego obecny stan i ekspozycję.

Otwarcie muzeum dla zwiedzających nastąpiło w 1970 r. W 2011 r. Muzeum obchodziło 50 lecie istnienia. W chwili obecnej na terenie muzeum odtworzono 50 obiektów, w tym 11 zagród chłopskich pochodzących w przeważającej liczbie z powiatów oleskiego i opolskiego oraz będącą w trakcie rekonstrukcji zagrodę kozielsko-raciborską. W zdecydowanej większości budynki prezentują zrębową konstrukcję ścian, a nieliczne obiekty konstrukcję sumikowo-łątkową. Dwie zagrody z regionu nyskiego zbudowane są w konstrukcji słupowo-ryglowej, szachulcowej. Przeważają obiekty z dachami dwuspadowymi krytymi słomą lub gontami. Wszystkie zagrody mają ogrodzenie i ogródki przydomowe. Większość z nich wyposażona jest w infrastrukturę typową dla wiejskich obejść, czyli gnojowniki, studnie, gołębniki i haźle (wychodki). Ponadto w Muzeum znajdują się samodzielnie

stojące budynki użyteczności publicznej (kościół, szkoła, wieża, karczma), kuźnia, dwa wiatraki, wolnostojące chałupy o innej formie użytkowania oraz dwie kapliczki. Do zasobów Muzeum należy też stojąca „in situ” drewniana chałupa w Kielczy.  Wszystkie obiekty wyposażone są w zabytkowe sprzęty i meble. Muzeum prowadzi w szeroko pojętym zakresie działalność wystawienniczą, wydawniczą, edukacyjną i oświatową.