https://www.kosciolydrewniane.eu

Kościół

Miejscowość

Miedźna – kościół p.w. św. Klemensa Papieża

Kościół zbudowano prawdopodobnie w XVII w., na miejscu wzmiankowanego w 1326 r. Świątynia powiększona w XVIII w. poprzez wydłużenie nawy. Jest to największy drewniany kościół na ziemi pszczyńskiej. Kościół orientowany, konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej. Prezbiterium zamknięte ścianą prostą, z zakrystią od pn. Nawa na planie wydłużonego prostokąta z wieżą od zach. Wieża pobita gontem z nadwieszoną izbicą szalowaną deskami i hełmem baniastym z latarnią. Dach siodłowy kryty gontem, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Wokół świątyni soboty, powyżej nich ściany szalowane deskami. Nawa przykryta jest stropem płaskim z imitacja kasetonów. Ściany nawy i prezbiterium obite są tarcicą. W części zachodniej empora z małymi organami wsparta na czterech drewnianych słupach. Prezbiterium oddzielone od nawy tęczą, przykryte pozornym sklepieniem z zachowaną XIX wieczną polichromią Z wyposażenia na uwagę zasługuje ołtarz główny z XVIII w. z bramkami i obejściem zdobiony bogatą, polichromowana snycerką. W ołtarzu obraz z przedstawieniem św. Klemensa papieża, który przysłaniany jest XIX wiecznym wizerunkiem Madonny. Ława kolatorska z XVIII w. We wschodnim oknie prezbiterium kopia gotyckiego witraża ze sceną Ukrzyżowania – oryginał w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach. Kościół posiada trzy ołtarze boczne, jeden z nich umiejscowiony przy lewej ścianie, pozostałe przy prezbiterium, wszystkie z XVIII w. Lewy przy prezbiterium z rzeźbami m.in. śś. Józefa i Anny, obrazem z XVIII w. Matki Boskiej z Dzieciątkiem i obrazem (w zwieńczeniu) z XIX w. ze św. Franiszka, prawy natomiast posiada rzeźby śś Piotra i Pawła, Jadwigi i Józefa oraz obraz (w zwieńczeniu) św. Antoniego z Dzieciątkiem; trzeci ołtarz boczny z obrazami – barokowym ze św. Izydorem (w zwieńczeniu), rzeźbami świętych i obrazem z XIX w. Ambona z wizerunkami św. ewangelistów, Chrystusa Siewcy i Chrystusa Błogosławiącego pochodzi z XVIII w. Ponadto stacje Drogi Krzyżowej z XVIII/XIX w., obrazy z XIX w. (m.in. Król Dawid, św. Jadwiga, Śmierć św. Józefa), przenośne, dwustronnie malowane obrazy w rokokowych ramach z obrazami z XIX w. (feretrony), rzeźby barokowe.
Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

Dodaj komentarz