https://www.kosciolydrewniane.eu

Kościół

Miejscowość

Michalice – kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła

Wzmiankowany w XIII wieku, obecny kościół został wzniesiony w roku 1614 i jest jednym z cenniejszych zabytków tego typu w skali kraju. Kościół w konstrukcji zrębowej zbudował cieśla Miller ze Starego Miasta (Altstadt; dziś część Namysłowa). Bryłę kościoła stanowi trójbocznie zakończone prezbiterium, wyższa nawa i później dobudowana wieża (1730 r.) z barokowym, baniastym hełmem. Wieża w konstrukcji słupowej dostawiona jest od zachodu i nie ma komunikacji z wnętrzem. Dachy siodłowe, kryte gontem z sygnaturką oryginalnie osłoniętą za pomocą „kozubka” (naczółka). Portale drzwi posiadają nadproża w kształcie „oślego grzbietu”. Wejścia do zakrystii i nawy polichromowane, z malowidłami datowanymi na ok. 1653 r. Strop pośrodku nawy wspiera się na spiralnie rzeźbionym słupie, w którego zwieńczeniu znajduje się napis odnoszący się do budowy, zawierający chronostych. Na słupie barokowa figura św. Sebastiana. Ołtarz główny barokowy 1688 r., fundowany przez proboszcza Andrzeja Jana Janika, z rzeźbami śś. Jana Chrzciciela i Józefa. W polu środkowym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1668 r., na predelli postać fundatora i jego herb. Ołtarze boczne barokowe. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach, przechodzi w emporę na północnej ścianie świątyni. W tęczy profilowana, wczesnobarokowa belka z grupą Ukrzyżowania. W kościele znajduje się największy zespół malowideł XVII – wiecznych jaki zachował się w kościele drewnianym na terenie Śląska Opolskiego. Polichromie zostały zatynko-wane w XIX wieku i odsłonięte dopiero w I połowie wieku XX. Pod warstwą tynku ukryte były malowidła z różnych przedziałów czasowych. Starsze z ok. 1624 roku dekorują płaski strop. Wykonano je z fundacji proboszcza Jerzego Brzóski, który był także promotorem budowy świątyni. Kompozycja polichromii stropów to pseudokasetony z postaciami świętych, rozetami, a także herbami. Na drzwiach do zakrystii przedstawiony został św. Jerzy, patron fundatora. Z kolei polichromie na ścianach są już późniejsze, wyraźnie barokowe i pochodzą z 1663r. Dostrzeżemy tam pośród scenek biblijnych obrazki z życia śląskiej prowincji.

Dodaj komentarz