https://www.kosciolydrewniane.eu

Kościół

Miejscowość

Łaziska Rybnickie – kościół p.w. Wszystkich Świętych

Kościół zbudowany zapewne w II pol. XV w.(dawniej datowany na 1579 r.), odnawiany w 1736 r. i w XIX w. Jest to świątynia zbudowana w konstrukcji zrębowej, wieża konstrukcji słupowej. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim od pn. murowana zakrystia z 1870 r. Nawa na rzucie zbliżonym do kwadratu. Wieża czołowa o pochyłych ścianach pobita gontem, hełm wieży czworoboczny, baniasty. Dach siodłowy jednokalenicowy, kryty gontem, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę, ośmioboczna z latarnią, zwieńczona kopułką. Wokół świątyni soboty. We wnętrzu kościoła, przykrytym fasetowanym stropem uwagę zwraca stojąca na środku nawy, co spotykane jest dość rzadko, belka podtrzymującą dach. Prezbiterium, którego ściany i strop przyozdobione są polichromiami z 1949 r. przedstawiającymi motywy roślinne oraz postacie świętych, wyposażone jest w ołtarz składający się z dwóch nie połączonych ze sobą części – mensy z tabernakulum oraz z retabulum umiejscowionym przy samej ścianie. Ołtarz pochodzi z XVIII w., ale jego elementami są także fragmenty zachowanego pierwszego ołtarza głównego – dwa skrzydła dawnego tryptyku oraz figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem – są to bardzo cenne i jedne z niewielu zachowanych tego typu w regionie obiekty z XVI w. Kościół posiada także dwa ołtarze boczne pochodzące z przełomu XIX i XX w. Po zachodniej stronie znajduje się empora wsparta sześcioma kolumnami na której organy skonstruowane w 1792 r., rozbudowane w 1863 r. Wśród pozostałego wyposażenia warto wymienić także obiekty pochodzące z XVIII w.: chrzcielnicę, ambonę z rzeźbami przedstawiającymi sceny biblijne, rzeźbę św. Michała Archanioła i stacje drogi krzyżowej. Kropielnice kamienne na zewnątrz kościoła. W parkanie kościelnym kamienny krzyż pokutny. Badania dendrologiczne przeprowadzone w 2008 r. przez Aleksandra Koniecznego na zlecenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Okazało się że prawie cały materiał budowlany pozyskano w sezonie jesienno-zimowym pod koniec 1466 r. lub na początku 1467 r. Wieża z drewna jodłowego może być datowana na 1506/1507 r. Zapewne w 1748 r. przeprowadzono poważny remont dzwonnicy (w tym nadwieszana izbica i baniasty hełm). Ostatni remont świątyni: 1998 – 1999 (wzmocnienie konstrukcji kościoła). Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

One Comment

  1. bernard
    12. czerwca 2016

    Na scianach prezbiterium i nawy znajdują się odsłoniete w roku 1998 oryginalne polichromie z 1560 roku – co zresztą widać na jednym ze zdjęć

Dodaj komentarz