https://www.kosciolydrewniane.eu

Kościół

Miejscowość

Koszęcin – kościół odpustowy p.w. Świętej Trójcy

Kościół zbudowany w 1724 r. na miejscu poprzedniego z XVI w. Usytuowany na południe od osady z tym jest związana legenda: Ks. Jeziorski, proboszcz Sadowa tak opisuje w 1721 r. historię kościoła na podstawie starych kronik: „… Białogłowa Wiktoria [córka miejscowego młynarza] modląc się tam, oglądała koło dębu gdzie dziś ołtarz, troje dzieci (symbol Trójcy Św.), które objawiały się wiele razy. W czasie wielkanocnym lud tam zgromadzony słyszał bicie dzwonów i widział z dala procesje z chorągwiami i śpiewami …”. Cudowne objawienia, związane z budową dawnego kościoła uwieczniono na 8 scenach płótna datowanego na 1564 r. W miejscu tym znajdowało się również cudowne źródło. Zapisy wskazują, że znajdowało się opodal posiadłości gospodarza Pudełki. Wodę ze źródła odprowadzano do ocembrowanej studni, nad którą później wzniesiono kapliczkę. Obecnie brak śladów po kaplicy i źródełku. Wewnątrz zbudowanego w 1724 r. kościoła, znajduje się gablota z legendarną uzdą i pazurem raka. Uzdę miał podarować w XVI w. Wincenty Kluczyński, zwożący ówczas drewno na budowę kościoła. Natomiast pazur raka  związany jest z legendą która mówi, że to właśnie ogromny rak przetaczał drewno ze wzgórza „Żydowina”, w dolinę rzeki Leśnicy. Świątynia jest orientowana, konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim od pd. przybudówka składająca się z zakrystii o loży kolatorskiej na piętrze. Nawa na rzucie prostokąta, przy niej od pd. i pn. niewielkie kruchty. Wieża szalowana z hełmem ośmiobocznym i latarnią. Dach gontowy, ponad prezbiterium wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Wokół nawy i prezbiterium otwarte soboty. Ściany nawy i prezbiterium nad sobotami pobite gontem. Wewnątrz wyposażenie barokowe. Ołtarz główny z rzeźbą piety późnogotyckiej z XVI w. Płaskorzeźba Trójcy Świętej – barokowa. Obraz związany z legendą dotyczącą powstania kościoła oraz cudów z nim związanych, podzielony na osiem kwater z datą 1568 r. powstały w XVIII w. Teksty obrazowe: (1) Troje dzieci niewiasta często tu widziała, co za znak osobliwy rzeczy uznawała. (2) Zasypa dziecięcych stopek znaczna ślady, lecz je znowu znajduje, widzi nie ma rady. (3) Procesje ludzi z daleka przychodzących tu widziano od wielu tędy przychodzących. (4) Stracone tu konie dziecię pokazuje, jak człek drzewa na kościół nawieźć obiecuje. (5) Tu konie oślepły nagle żal oznajmuje, lecz przejrzawszy zbliża się drzewo wedle obietnice. (6)

Dodaj komentarz