https://www.kosciolydrewniane.eu

Kościół

Miejscowość

Klucz – kościół parafialny p. w. św. Elżbiety Węgierskiej

Kościół wzmiankowany już w roku 1319. Obecny został gruntownie przebudowany lub zbudowany na nowo w roku 1748, co głosi napis nad wejściem z nawy pod wieżę.
Usytuowany pośrodku wsi, na wzniesieniu, orientowany.
W przypadku znajdujących się na terenie tego samego powiatu i powstałych w tym samym okresie, kościołów w Kluczu, Olszowej i Zimnej Wódce można przypuszczać, ze stworzył je ten sam mistrz ciesielski. Ich wspólną i charakterystyczną cechą jest nakrycie niskich wież daszkami stanowiącymi przedłużenie kalenicy dachu nawy. Kościół w Kluczu wykonany jest w konstrukcji zrębowej, z kwadratową wieżą konstrukcji słupowej i późniejszymi przybudówkami po bokach. Nad nawą ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę, zakończona ostrosłupowym daszkiem. Wnętrze nakryte stropem płaskim, w prezbiterium zaokrąglonym po bokach. Zakrystia oraz loża kolatorska umieszczone po stronie północnej.
Strop kościoła w Kluczu obity był boazerią, pod którą w czasie remontu odnaleziono malowane na płótnie obrazy. Płótno przyklejone do stropu ukazywało wizerunki doktorów kościoła: Augustyna, Hieronima, Ambrożego i Grzegorza, ewangelistów: Jana, Marka, Mateusza i Łukasza oraz liczne ornamenty. Pod tymi pochodzącymi z XIX wieku malowidłami o charakterze kasetonowym, odkryto w czasie prac konserwatorskich jeszcze starsze polichromie, pochodzące prawdopodobnie z wieku XVIII. W nawie zostawiono malowidła na płótnie, natomiast w prezbiterium odsłoniono wcześniejsze polichromie kwiatowe oraz Glorię Krzyża.
Ołtarz główny i boczne regencyjne, z XVIII w. Po bokach ołtarza – rzeźby min. św. Jadwigi z ok. 1400 r. i MB Bolesnej z XVI w. Barokowa ambona, chrzcielnica, konfes-jonał i ławy kolatorskie. Ambonę i chrzcielnicę zdobi motyw szyszki, będącej symbolem ochrony przed złem. Przy wejściu oryginalna kamienna kropielnica z 1714 roku.

Miejscowość Klucz słynie z procesji Bożego Ciała, w czasie których wierni układają z płatków kwiatów wzorzyste kobierce kwiatowe, tworzące ścieżkę biegnącą na całej trasie procesji.

Dodaj komentarz