https://www.kosciolydrewniane.eu

Kościół

Miejscowość

Grzawa – kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

Kościół w Grzawie wybudowano w XVI w. W latach 1580 – 1620 w posiadaniu protestantów, prawdopodobnie w 1690 r. świątynię przebudowano. Świątynia ta jest jednym z najcenniejszych obiektów kościelnej architektury drewnianej na Śląsku. Proporcjonalność bryły zróżnicowanie faktury ścian i dachów, rytmika płaszczyzn, harmonia i lekkość sylwetki kościoła czynią budynek przykładem wysokiego kunsztu miejscowego budownictwa drewnianego. Jest to świątynia orientowana, konstrukcji zrębowej, posadowiona na podwalinach z kłód dębowych „peckach” z wieżą konstrukcji słupowej. Prezbiterium zamknięte prosto, przy nim zakrystia od pn. Nawa wyższa i szersza z wieżą od zach. Wieża obita gontem z hełmem namiotowym zakończonym latarnią. Dach siodłowy kryty gontem, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. Dookoła kościoła soboty, ściany powyżej sobót szalowane deskami. Wyposażenie wnętrza głównie barokowe, z XVII i XVIII wieku, częściowo również XIX-wieczne. Ołtarz główny barokowy z końca XVII w., odnowiony w 1870 r., przez malarza i złotnika Karola Stankiewicza z Kęt, z bogatą dekoracją snycerską, rzeźbami św. Piotra i św. Pawła oraz obrazami z 1690 r. przedstawiającymi Matkę Boską z Dzieciątkiem i św. Jana Chrzciciela ze scenami chrztu i ściecia (XIX w.). W zwieńczeniu umieszczona jest Koronacja Matki Boskiej (XIX w.). Dwa ołtarze boczne oraz organy barokowe, z XVII w. W późniejszym czasie zostały przekształcone i tak lewy z rzeźbami śś. Cecylii i Barbary oraz obrazami przedstawiającymi Matkę Boską Częstochowską, śmierć św. Józefa i w zwieńczeniu św. Helenę pod krzyżem; prawy – z rzeźbami św. Karola Boromeuszka i być może św. Szczepana, w zwieńczeniu – obraz św. Floriana. Stacje Męki Pańskiej malował Eliasz Lipka (1841 r.). W prezbiterium na ścianie północnej pozorne okna, polichromia przedstawiająca sceny ze Zmartwychwstaniem a nawie Wniebowzięcia NMP. Ława kolatorska z 1798 r. Chór muzyczny wsparty na czterech słupach. Na nim znajduj się organy barokowe z XVII w. Kropielnica kamienna na drewnianym, wielobocznej podstawie z XVII w. Wokół świątyni cmentarz otoczony parkanem.
Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

Dodaj komentarz