https://www.kosciolydrewniane.eu

Kościół

Miejscowość

Gościęcin-Bryksy – Kościół pątniczy p.w. św. Brykcjusza

Pomiędzy wsiami Gościęcin i Kózki znajduje się wyjątkowe miejsce, znane pod nazwą  Bryksy. Jest to miejsce pielgrzymek religijnych z uwagi na „cudowne źródełko”, z którym związana jest legenda, według której źródło wytrysnęło w czasie, gdy spragniony Św. Brykcjusz odpoczywał tu w trakcie wyprawy misyjnej. Geneza kultu św. Brykcjusza nie jest całkowicie jasna. Pierwsza wzmianka o istnieniu źródła i kapliczki p.w. św. Brykcjusza niedaleko Gościęcina pochodzi z 1594 r. Po wojnie trzydziestoletniej, znacznie zwiększyła się liczba pielgrzymek do źródła i kaplicy, stąd wynikła potrzeba wybudowania większego kościoła. Wzniesiono go w latach 1651–1661 w pobliżu źródła, na niewielkim wzniesieniu i do dziś funkcjonuje on jako kościół odpustowy p.w. św. Bryksjusza. Ufundowali go Marta i Marcin Wolffowie, właściciele wolnego sołectwa w Gościęcinie. W sąsiedztwie źródła znajduje się dawna pustelnia sprzed 1870 r.( zamieniona obecnie na schronisko) oraz neoromańska kaplica z 1880 r.  Kościół orientowany, zbudowany na podmurówce w konstrukcji zrębowej. Wzniesiony na planie krzyża o trójbocznie zamkniętych ramionach, z których ramię w części zachodniej, dłuższe od pozostałych, tworzy nawę główną, z niewielką kruchtą. W części północnej, w jednym z ramion, umieszczono zakrystię, wydzieloną niską ścianką. Dachy o konstrukcji siodłowej, pokryte gontem, podobnie jak ściany zewnętrzne. Pośrodku kalenicy dachu znajduje się ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę z baniastym hełmem i latarnią, zwieńczona ozdobnym krzyżem. We wnętrzu kościół nakryty jest pozornymi sklepieniami kolebkowymi. Belka tęczowa, ozdobnie wycinana, z barokowym krucyfiksem. Chór muzyczny, wsparty na czternastu słupach, z organami z 1669 r. Wyposażenie kościoła z okresu budowy składa się z ołtarza głównego i dwóch bocznych.
Ołtarz główny architektoniczny, z parami kolumn i dekoracją snycerską, w środku którego umieszczony jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W ołtarzu bocznym po prawej stronie znajdują się rzeźby św. Piotra i Pawła oraz obraz św. Brykcjusza z 1896 r. W ołtarzu bocznym, z lewej strony, znajdują się rzeźby św. Jadwigi i Barbary oraz obraz Chrztu w Jordanie z 1896 r. Ambona z XVIII w. 1896 r. Ambona z XVIII w.

Dodaj komentarz