https://www.kosciolydrewniane.eu

Kościół

Miejscowość

Brzezinki – kościół filialny p. w. Narodzenia NMP

W XV wieku stał w tym miejscu kościół katolicki. Od 1527 roku znani byli we wsi pastorowie ewangeliccy. Obecny kościół w Brzezinkach został zbudowany ok. 1550 r. i należy do grupy kościołów wzniesionych przez ewangelików.
Kościół w Brzezinkach został wzniesiony wysiłkiem mieszkańców wsi, którzy przez wieki fundowali dla niego wyposażenie, ozdabiali go i dobudowywali nowe elementy. Ich na-
zwiska pozostały uwiecznione na świecznikach, ławach, bramkach, ścianach. Orientowany budynek kościoła okala drewniane ogrodzenie z bramami wykonanymi w XVIII wieku
przez cieślę Michała Bieńka/Bienaka. W 1693 r. rozbudowano i przez to powiększono
kościół przez dodanie trzeciego członu od zachodu. Nadało to mu ciekawy efekt trójstopniowości – od niższego prezbiterium, przez nawy aż po smukłą wieżyczkę.
Kościół wybudowany w konstrukcji zrębowej, z zamkniętym trójbocznie prezbiterium
i zakrystią od północy. Od południa i zachodu kruchty. Dachy i ściany pobijane gontem, szczyt zachodni szalowany, ponad nim kwadratowa wieżyczka, zakończona iglicą. Chór muzyczny przedłużony emporami wzdłuż północnej ściany nawy i prezbiterium, wsparty na trzech słupach, z których dwa profilowane z zastrzałami.
Całe wnętrze kościoła, zarówno ściany jak i płaski strop pokryte malaturą: w prezbiterium na stropie XVII – wieczna polichromia o motywach kasetonowych z rozetami cyrklowymi, na ścianach prezbiterium i nawy, na stropie nawy, na stropie zakrystii, na belce tęczowej oraz w kruchcie od południa – dekoracja o motywach roślinnych wykonana w 1776 roku przez Michała Głomba, który podpisał swoje dzieło nad chórem muzycznym. Empory pokryte polichromią imitującą marmoryzację. Ołtarz główny barokowy, ambona drewniana, późnorenesansowa, chrzcielnica barokowa, z XVII w. Zabytkowe rzeźby tryptyku gotyckiego, umieszczonego na północnej ścianie nawy, wykonanego w latach 1400 -1420 skradzione w 1994 roku, zastąpiono kopiami. Zachowane oryginalne ławy z XVIII w.
z malowanymi przedpiersiami, zydle ludowe, barokowo – ludowa skrzynia malowana oraz konfesjonał, stanowią o wyjątkowym charakterze tego kościoła.przedpiersiami, zydle
ludowe, barokowo – ludowa skrzynia malowana oraz konfesjonał, stanowią o wyjątkowym charakterze tego kościoła.

One Comment

  1. Iwona
    19. maja 2016

    Byliśmy! Przepiękny kościółek. Mieliśmy to szczęście, że udało nam się wejść, bo akurat trwało sprzątanie. W przyszłym tygodniu wrzucimy zdjęcia na nasz blog http://www.szerokadroga.pl

Dodaj komentarz