https://www.kosciolydrewniane.eu

Kościół

Miejscowość

Baborów – kościół cmentarny p.w. św. Józefa i Barbary

Budynek kościoła wybudowano w latach 1700 – 02. Zbudowany z fundacji ks. Szymona Piotra Motłocha, ówczesnego proboszcza parafii. Kościół odnawiano w 1802 i 1890 r. gdzie wymieniono dach kryty gontem na pokrycie łupkiem. Gruntownie remontowany w 1912, 1920 r. i w latach 1995 – 96. Kościół od 1946 r. jest pod opieką Ojców Karmelitów.

Kościół barokowy, nie orientowany, zwrócony prezbiterium ku północy. Zbudowany na planie krzyża greckiego o 3- bocznie zamkniętych ramionach transeptu, na podmurówce, w konstrukcji zrębowej, z drewna modrzewiowego. Ściany na zewnątrz oszalowane gontem. Ramiona boczne utworzone przez dwie kaplice. Zakrystia z lożą kolatorską na piętrze w narożniku płn-zach. Loża otwarta do prezbiterium prostokątnymi podłużnymi otworami.Kruchta od frontu nawy. Wnętrze nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym. Dachy siodłowe, kryte obecnie gontem. Od frontu dach z wieżyczką na sygnaturkę (pierwotnie na skrzyżowaniu naw), zwieńczoną blaszanym hełmem baniastym z latarnią i chorągiewką z datą „1700”. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach z wysuniętym 3-bocznie parapetem, dostępny przez kręcone schody przy kruchcie; ponad nim empora o parapecie z półkolistymi arkadami. Organy z ok. 1800 r.

Wewnątrz kościoła na sklepieniach i na ścianach bogata polichromia barokowa z początku XVIII w. autorstwa Krauzego. W poszczególnych ramionach cztery duże sceny wozdobnych obramieniach roślinnych, otoczone postaciami aniołków, trzymającymi tablice z napisami w formie cytatów. W prezbiterium przedstawiona scena Św. Józefa z Dzieciątkiem i aniołami. W nawie Święty Michał Archanioł, Anioł Stróż z pielgrzymem, MB rozdzielającą szkaplerze na tle góry Karmel, Męczeństwo Świętej Barbary. Wyposażenie głównie barokowe z początku. XVIII w. Stanowi je bogato zdobiony ołtarz główny i cztery ołtarze boczne. Za ołtarzami polichromia w postaci cieni. W ołtarzu głównym obraz św. Rodziny oraz w górnej kondygnacji owalny obraz ze św. Barbarą. Ołtarze boczne: 1. ze współczesnym obrazem Anioła Stróża i i rzeźbami aniołów, 2. z XIX w. obrazem MB Szkaplerznej, 3. z obrazem św. Wawrzyńca. 4. św. Walentego. Ambona polichromowana z bogatą dekoracją snycerską. Liczne rzeźby i obrazy (w tym autora polichromii) z XVIII w.

Dodaj komentarz